Tutorstvo FKKT

 
Razpis za tutorje študente 2023/24 se je žal ZAPRL. 
Če imaš kakršnakoli vprašanja nam lahko pišeš na tutorfkkt@gmail.com . LP :)

Bru(c)šura (brošura za bruce UL FKKT)

“Lažje skozi študij!” Logo_za_obeske

 

Kaj je tutorstvo in kdo je tutor?

Tutorstvo je opredeljeno kot sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne osredotočamo strogo na le njihov akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnosti razvoj.

Tutor je oseba, ki vodi, nudi dodatne informacije in pomaga pri pridobivanju informacij in znanj, motivira, usmerja ter s svojim zgledom pripomore k osebnemu in akademskemu razvoju študenta.

Kakšne oblike tutorstva imamo?

 • profesorsko tutorstvo, kjer je v vlogi tutorja lahko vsak polno zaposleni pedagoški delavec na UL FKKT. Tovrstno tutorstvo je sestavljeno iz:
  • tutorja za tuje študente,
  • tutorja za študente s posebnim statusom,
  • učitelja tutorja letnika.
 • študentsko tutorstvo, kjer študentom nudijo pomoč praviloma študentje višjih letnikov. Študentje so lahko uvajalni ali nadaljevalni tutorji ter tutorji za tuje in Erasmus študente.

Namen študentskega tutorstva je nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. Tutorji študentje pomagajo pri usmerjanju tutoranda, da lažje osvoji študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost.

Študentsko tutorstvo je pomembna aktivnost, ki obogati tako tutorje študente kot tudi njihovo skupino študentov. Tutorja opremi z novimi izkušnjami in znanji, med tutorjem in študenti pa se običajno stkejo vezi zaupanja, ki pripomorejo k bolj pozitivnem pristopu k študiju, večji medsebojni povezanosti študentov in boljšim študijskim rezultatom.

Za dodatna pojasnila omenjenih vlog si lahko ogledaš Pravilnik o sistemu tutorstva FKKT UL.

Kaj tutorstvo ni?

Tutorstvo niso inštrukcije iz kateregakoli predmeta. Za tovrstno obliko pomoči so na voljo asistenti in profesorji.

Kaj je vloga Komisije za tutorstvo in kdo jo sestavlja?

Komisija za tutorstvo na UL FKKT skrbi za izvedbo operativnih nalog in nadzor nad izvajanjem tutorstva.

Komisijo za tutorstvo sestavljajo:

 • prodekan za dodiplomski in magistrski študij,
 • namestnik za tutorstvo,
 • koordinator učitelj tutorjev letnikov za študijsko področje kemije in kemijskega izobraževanja,
 • koordinator učiteljev tutorjev letnikov za študijsko področje kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije in tehniške varnosti,
 • koordinator učiteljev tutorjev letnikov za študijsko področje biokemije,
 • koordinator tutorjev študentov,
 • tutor za tuje študente,
 • tutor za študente s posebnim statusom.

Želiš biti tutor tudi ti?

Če te veseli delo s študenti, si želiš pridobiti dodatne izkušnje, ter s svojim delom pomagati, da se tutorstvo na naši fakulteti še naprej razvija, si lepo vabljen, da se nam pridružiš! 🙂

​​​​​​​​Pošlji izpolnjeno prijavnico in motivacijsko pismo na naš elektronski naslov: tutorfkkt@gmail.comLogo_vrečka_flaška

Razpis za tutorje študente na UL FKKT 2023/2024

Kontakt:

Študentsko tutorstvo:

Koordinator tutorjev študentov: Marcel Tušek (Biokemija, 3. letnik, 1. stopnja)

E-mail: tutorfkkt@gmail.com