Tutorstvo

 

“Lažje skozi študij!”

 

Kaj je tutorstvo?

Tutorstvo je opredeljeno kot sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne osredotočamo strogo na njihov akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnosti razvoj.

Kakšne oblike tutorstva imamo?

  • profesorsko tutorstvo, kjer so v vlogi tutorjev profesor
  • študentsko tutorstvo, kjer študentom nudijo pomoč praviloma študentje višjih letnikov.

Tutorji učitelji običajno individualno svetujejoo različnih temah, kot so: izbira študijskih predmetov in nadaljevanje študijske poti, kariernih možnostih in drugih vprašanjih, ki se študentom pojavljajo tekom študija. Kvalitetna izvedba tutorstva tako olajša študij študentom in s tem pripomore k višanju študijske prehodnosti, prejemnikom tutorske pomoči pa znatno poveča kvaliteto študija.

Namen študentskega tutorstva je prav tako nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. Tutorji študentje pomagajo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost.

Študentsko tutorstvo je pomembna aktivnost, ki obogati tako tutorje študente kot tudi njihovo skupino študentov. Tutorja opremi z novimi izkušnjami in znanji, med tutorjem in študenti pa se običajno stkejo vezi zaupanja, ki pripomorejo k bolj pozitivnem pristopu k študiju, večji medsebojni povezanosti študentov in boljšim študijskim rezultatom.

Kako do tutorja?

Profesorsko tutorstvo:

Napišeš elektronsko sporočilo na: marko.novinec@fkkt.uni-lj.si (KOORDINATOR TUTORJEV UČITELJEV)

Študentsko tutorstvo:

Napišeš svoje ime in priimek, smer ter letnik študija na: tutorfkkt@gmail.com

 

Želiš biti tutor tudi ti?

Pošlji svoje podatke (ime, priimek, smer ter letnik študija) na: tutorfkkt@gmail.com