ŠO FKKT

 

Beseda ali dve o ŠO FKKT

Študentska organizacija FKKT je baza obštudijskega dogajanja na vaši matični fakulteti. Skrbi za večino projektov, ki so sicer neobvezni, a hkrati močno zaželjeni, saj se na obštudijskih dogodkih močno krepijo vezi in prijateljstva med kolegi, ob tem pa z njimi razširite svojo splošno razgledanost. Projekti tematsko niso usmerjeni v določeno področje, temveč pokrivajo vse spektre dogodkov. Organizirana so dodatna izobraževanja, ekskurzije, športni dogodki, dobrodelni projekti, zabave …

Ekipa ŠOFKKT je oblikovana iz 9 članov, izvoljenih s strani študentov FKKT. Mandat ekipe traja 2 leti, vsi člani pa so stari znanci pri organizaciji projektov in delovanju na fakulteti.

Ekipo sestavljajo:

 • predsednica: Aneta Velkova
 • podpredsednik: Lan Patrick Pal
 • članica UO ŠOFKKT: Neža Peternel
 • član UO ŠOFKKT: Mark Kržišnik
 • član UO ŠOFKKT: Marcel Tušek
 • član UO ŠOFKKT: Nejc Godec
 • član UO ŠOFKKT: Tomaž Modic
 • predstavnik ŠS UL FKKT v ŠO FKKT: Oskar Baumgartner
 • projektni sodelavci: Urh Bertoncelj, Anamarija Agnič, Katja Stražiščar, Domen Tomc, Katarina Zupančič, Luka Stankovič, Art Špegel, Klara Razboršek

Kaj se je dogajalo…

V preteklem obdobju smo uspeli organizirati projekte tako na športnem, kot tudi na kulturnem področju, se posvetili organizaciji večdnevnih izletov, izvedli več ekskurzij in enodnevnih projektov.

Med športnimi projekti so ob sodelovanju Športnega društva FKKT svet ugledali:

 • tradicionalno smučanje v Gerlitznu,
 • tradicionalni poletni športni dan Fun’n’Games,
 • bowling,
 • športno obarvan piknik,
 • poizpitno nočno sankanje na Krvavcu,
 • drsanje,
 • subvencionirano medizpitno kopanje na Koleziji.

Z namenom, da povežemo študente naše in ostalih fakultet, smo v sodelovanju s Študentskim svetom in Športnim društvom FKKT organizirali več nepozabnih izletov in ekskurzij, med njimi:

 • petdnevno športno-znanstveno tekmovanje – TEHNOLOGIJADA (Umag, Trogir, Rovinj),
 • tridnevna strokovna ekskurzija v CERN, Grenoble in Milano,
 • dvodnevna strokovna ekskurzija (Bratislava, Beograd),
 • enodnevna božična ekskurzija (Budimpešta, Salzburg, Zagreb),
 • tridnevni izobraževalno-motivacijski vikend v Osilnici ob Kolpi.

Ponosni smo, da smo skupaj z vodstvom fakultete organizirali tudi krvodajalsko akcijo, ki so se je udeležili tudi zaposleni FKKT. Dobrodelnost smo pokazali z organizacijo decembrskih dobrodelnih dni, kjer smo v sodelovanju s študentskim svetom zbirali božično-novoletna darila in jih predali Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Seveda nismo pozabili na neformalna izobraževanja, zato smo organizirali tudi:

 • tečaj Excela,
 • tečaj LaTeX-a,
 • predavanje Diploma – kje začeti,
 • predstavitev študija v tujini s strani študentov FKKT,
 • ekskurzijo v tovarno Krka, Novo mesto,
 • ekskurzijo z ogledom tehnološkega postopka varjenja piva,
 • izobraževanja v organizaciji Kariernega centra,
 • subvencioniran obisk živalskega vrta,
 • predstavitve bodočih delodajalcev – karierni dan.

Tudi na kulturo pomislimo ter našim študentom omogočamo:

 • cenejše oglede predstav v Slovenskem mladinskem gledališču,
 • zelo poceni oglede kino predstav v Kinu Bežigrad.

…in kaj sledi oz. kje najdem informacije?

Še naprej nameravamo izpeljati večino projektov, ki so navedeni v prejšnjem poglavju. Vsi projekti so vidni na tej spletni strani in objavljeni na Facebook-u, zato nas hitro všečkajte!

Facebook: ŠO FKKT
Instagram: ŠO FKKT

Hočem biti del te ekipe! Kaj pa sedaj?

Stvar je izredno preprosta. Naša ekipa ni nikoli popolna in dokončno formirana. Ves čas jo želimo dopolnjevati in izpopolnjevati z ljudmi ki se nam pridružujejo ter tako vanjo stalno vnašajo svežo energijo. Pri nas so dobrodošli vsi. Od tistih, ki imajo ideje in bi jih želeli uresničiti pa do tistih, ki si želijo mogoče le dobre družbe, novih znanj in so seveda pripravljeni v delovanje vlagati svoj čas. Nobeden izmed članov ekipe nima kriminalne preteklosti, zatorej se jih ne bojte pocukati za rokav ter jim razkriti svojih skritih misli in želja. Tisti malo bolj sramežljivi pa nam lahko pišete na prijavefkkt@gmail.com.

Z vami in za vas, ŠO FKKT.

Zapisniki sej UO ŠOFKKT

Skladno z akti, ki urejajo delovanje ŠOFKKT, upravni odbor zaseda na rednih sejah, ki morajo biti izvedene najmanj enkrat mesečno (razen v juliju in avgustu), po potrebi pa tudi na izrednih in korespondenčnih sejah. Seje sklicuje predsednik upravnega odbora po lastni presoji tako, da omogoči učinkovito delovanje študentske organizacije, prav tako pa lahko sklic seje od njega zahtevata tudi katerakoli dva člana upravnega odbora.

Tukaj so takoj po potrditvi objavljeni zapisniki vseh sej UO ŠOFKKT v trenutnem mandatnem obdobju. Vsakemu študentu FKKT omogočamo vpogled v celotno pravno in finančno poslovanje ŠOFKKT.

Zapisniki javnih tribun ŠOFKKT

Javna tribuna ŠOFKKT je oblika neposredne demokratične participacije vseh študentov FKKT v njihovi študentski organizaciji. Sklicuje jo UO ŠOFKKT najmanj sedem dni pred zasedanjem, predseduje pa ji predsednik UO ŠOFKKT. Javne tribune sklicuje upravni odbor po potrebi, ko želi pred dokončnim odločanjem o zadevi iz svoje pristojnosti pridobiti mnenje širšega kroga študentov, vendar najmanj dvakrat letno. Prav tako UO skliče javno tribuno na pobudo skupine vsaj 10 študentov FKKT.

 • Zapisnik 1. javne tribune UO ŠOFKKT (27. februar 2023)
 • Zapisnik 2. javne tribune UO ŠOFKKT (12. oktober 2023)
 • Zapisnik 3. javne tribune UO ŠOFKKT (15. februar 2024)