ŠS FKKT

 

SŠ FKKT

Študentski svet (ŠS) je organ fakultete, ki ga sestavljajo samo študenti.  Njegova naloga je, da zastopa študente v organih fakultete, pripravlja študentska mnenja o pedagoških delavcih,  skrbi, da se med študijem ne kršijo pravice študentov. Njegova pomembna vloga je tudi zastopanje ŠS-ja univerzitetnem nivoju, kjer ga zastopata njegov predsednik in podpredsednik. Poleg tega Študentski svet organizira tudi tradicionalno Brucovanje FKKT,  udeležbo na športno-znanstvenem tekmovanju Tehnologijadi in Tradicionalni FKKT piknik. S Študentsko organizacijo (ŠO) FKKT organizira tudi vsakoletne večdnevne strokovne ekskurzije, skupaj s ŠS in ŠO FRI pa Dobrodelne dneve in še kaj.

Za več informacij nas lahko kontaktirate preko e-maila: ssvet.fkkt@gmail.com

Svet se sestaja na rednih mesečnih sejah, že vmes pa se po potrebi dobijo tudi posamezne delovne skupine. Sestavljajo ga predstavniki in podpredstavniki vseh letnikov vseh študijskih smeri.

Predsednica Študentskega sveta UL FKKT: 

ULA ROZMAN,  3. letnik I. stopnja Kemijsko inženirstvo

e-mail: ula.rozman@gmail.com

Podprednik Študentskega sveta UL FKKT:

KLEMEN PUTAR,  dodatno leto II. stopnja Tehniška varnost

e-mail: klemen.putar@gmail.com

Tajnik Študentskega sveta UL FKKT:

BINE LEDINEK,  dodatno leto I. stopnja Kemija

e-mail: bine.ledinek@gmail.com