ŠS UL FKKT

 

SŠ FKKT

Študentski svet (ŠS) UL FKKT je organ fakultete, ki ga sestavljajo samo študenti.  Njegova naloga je, da zastopa študente v organih fakultete, pripravlja študentska mnenja o pedagoških delavcih,  skrbi, da se med študijem ne kršijo pravice študentov. Njegova pomembna vloga je tudi zastopanje ŠS-ja univerzitetnem nivoju, kjer ga zastopata njegov predsednik in podpredsednik. Poleg tega Študentski svet organizira tudi tradicionalno Brucovanje FKKT,  udeležbo na športno-znanstvenem tekmovanju Tehnologijadi in Tradicionalni FKKT piknik. S Študentsko organizacijo (ŠO) FKKT organizira tudi vsakoletne večdnevne strokovne ekskurzije, skupaj s ŠS in ŠO FRI pa Dobrodelne dneve in še kaj.

Za več informacij nas lahko kontaktirate preko e-maila: ssvet.fkkt@gmail.com

Svet se sestaja na rednih mesečnih sejah, že vmes pa se po potrebi dobijo tudi posamezne delovne skupine. Sestavljajo ga predstavniki in podpredstavniki vseh letnikov vseh študijskih smeri.

Predsednica Študentskega sveta UL FKKT: 

Tinkara Korošec, 3. letnik I. stopnja Biokemija

Podpredsednica Študentskega sveta UL FKKT:

Pia Drofenik, 2. letnik I. stopnja Tehniška varnost

Tajnica Študentskega sveta UL FKKT:

Lejla Velić, 1. letnik II. stopnja Tehniška varnost

 


 

Ponovni razpis volitev v Študentski svet Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL

V skladu s sklepom o razveljavitvi volitev, z dnem 12. 12. 2023 objavljamo ponovni razpis za volitve v ŠS UL FKKT za mandatno obdobje 2023/24.

Obrazec za kandidaturo je na voljo tukaj.