ŠS UL FKKT

 

SŠ FKKT

Študentski svet (ŠS) UL FKKT je organ fakultete, ki ga sestavljajo samo študenti.  Njegova naloga je, da zastopa študente v organih fakultete, pripravlja študentska mnenja o pedagoških delavcih,  skrbi, da se med študijem ne kršijo pravice študentov. Njegova pomembna vloga je tudi zastopanje ŠS-ja univerzitetnem nivoju, kjer ga zastopata njegov predsednik in podpredsednik. Poleg tega Študentski svet organizira tudi tradicionalno Brucovanje FKKT,  udeležbo na športno-znanstvenem tekmovanju Tehnologijadi in Tradicionalni FKKT piknik. S Študentsko organizacijo (ŠO) FKKT organizira tudi vsakoletne večdnevne strokovne ekskurzije, skupaj s ŠS in ŠO FRI pa Dobrodelne dneve in še kaj.

Za več informacij nas lahko kontaktirate preko e-maila: ssvet.fkkt@gmail.com

Svet se sestaja na rednih mesečnih sejah, že vmes pa se po potrebi dobijo tudi posamezne delovne skupine. Sestavljajo ga predstavniki in podpredstavniki vseh letnikov vseh študijskih smeri.

Predsednik Študentskega sveta UL FKKT: 

Primož Rajšp, 3. letnik I. stopnja Tehniška varnost

Podpredsednica Študentskega sveta UL FKKT:

Tinkara Korošec, 2. letnik I. stopnja Biokemija

Tajnica Študentskega sveta UL FKKT:

Lejla Velić, 3. letnik I. stopnjaTehniška varnost

 


 

Razpis volitev v Študentski svet Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL

Z dnem 17. 10. 2022 objavljamo razpis za volitve v ŠS UL FKKT za mandatno obdobje 2022/23.

Z dnem 4. 11. 2022 potrjujemo mandate članov ŠS UL FKKT za mandatno obdobje 2022/23. Čestitke vsem izvoljenim!