ŠD FKKT

 

 

ŠD FKKT Športno društvo FKKT športno društvo fkkt športno društvo fakultete zakemijo in kemijsko tehnologijoŠPORTNO DRUŠTVO FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Program Športnega društva Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (ŠD FKKT) se lahko v delih in na način, ki ga predhodno odobrita učitelja športne vzgoje, izvaja in priznava tudi kot program športne vzgoje na fakulteti. Poleg tega je program  ŠD FKKT namenjen tudi tistim študentom, katerim obseg vadbe pri športni vzgoji dve uri tedensko ne zadošča oziroma tistim študentom, ki sploh nimajo športne vzgoje. Program je namenjen tudi zaposlenim na fakulteti.

Program vsebuje:

 • Strokovno vodene skupinske vadbe in fitnes (Aerobika/TNZ, Fitnes). Vadba bo potekala v Univerzitetni športni dvorani v Rožni dolini, Cesta 27. Aprila 31, 1000 Ljubljana. Vadba se bo začela po predhodnih prijavah s ponedeljkom 24. oktobra 2016 in bo potekala ves čas do 02. junija 2017 (razen v času zimskega izpitnega obdobja).
 • Športne aktivnosti v naravi, ki ga samostojno organizira ŠD FKKT s sodelovanjem športnih učiteljev FKKT, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Študentske organizacije FKKT. Program poteka v obliki enodnevnih in večdnevnih aktivnosti, ki se kot obisk pri športni vzgoji tudi  vrednotijo z ustreznim številom športno-kreditnih točk, in sicer odvisno od njihovega obsega. Za vsako športno aktivnost bodo najkasneje 7 dni pred izvedbo objavljena natančna obvestila in ustrezna navodila na internetni oglasni deski.
 • Univerzitena športna prvenstva, meduniverzitena in mednarodna tekmovanja (tekmovalni program).

Program strokovno vodenih skupinskih vadb in fitnes

Vadba bo potekala v Univerzitetni športni dvorani v Rožni dolini, Cesta 27. Aprila 31, 1000 Ljubljana.

 • Skupinska vadba (Aerobika/TNZ):

Torek      18.00 – 19.00            Univerzitetna športna dvorana

Petek      7.45 – 9.00                 Univerzitetna športna dvorana

 • Fitnes:

Torek       21.00 – 22.30           Univerzitetna športna dvorana

Sreda       18.00 – 19.30            Univerzitetna športna dvorana

Petek        07.30 – 09.00           Univerzitetna športna dvorana

Vadba se bo začela s ponedeljkom 24. oktobra 2016 in bo potekala ves čas do 02. junija 2017 (razen v času zimskega izpitnega obdobja).

Okvirni program in koledar športnih aktivnosti v naravi ŠD FKKT

V študijskem letu 2016/17 okvirno načrtujemo sledeče športne aktivnosti:

 • Motivacijski vikend na Rogli – spomladi/2 prisotnosti.
 • Paintball – april in maj/2 prisotnosti.
 • Nordijska hoja na Rožnik – ob četrtkih v popoldanskem času (oktober – junij) – po predhodni objavi/1 prisotnost.
 • Pohodniški zlet na Šmarno goro – ob sobotah v dopoldanskem času (oktober – junij) – po predhodni objavi/1 prisotnost.
 • Bowling (oktober – maj)/2 prisotnosti.
 • Enodnevni smučarski izlet – december ali januar oziroma februar ali marec/3 prisotnosti.
 • Športne aktivnosti za zaposlene na fakulteti (skladno z njihovimi interesi in finančnimi zmožnostmi).

Nekatere od navedenih športnih aktivnosti bodo s strani Športnega društva FKKT, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Študentske organizacije FKKT tudi subvencionirane.

Vse študente, ki so jo izbrali predmet Športna vzgoja kot splošno-izbirni predmet skladno z bolonjskimi študijskimi programi 1. stopnje posebej opozarjamo, da se bodo morali obvezno udeležiti vodenih ur, ki bodo organizirane v okviru razpisanih programov, sicer njihove udeležbe na programih ne bomo mogli upoštevati. O vseh podrobnostih bodo študentje pravočasno obveščeni.

Tekmovalni program obsega:

 • Univerzitetna športna prvenstva, ki jih organizira Športna zveze Univerze v Ljubljani (program je namenjen je predvsem tistim študentom, ki želijo organiziran športno-rekreacijski trening dopolniti s tekmovanji. Študentje (gre večinoma za še aktivne in bivše tekmovalce v različnih športnih panogah, z veseljem pa sprejmejo tudi netrenirane navdušence) zastopajo fakulteto kot reprezentanca na omenjenih tekmovanjih. Tekmovanja potekajo tako v individualnih kot moštvenih športnih panogah in potekajo skozi večino študijskega leta (november – maj). Tudi ta program je vrednoten z ustreznim številom športno-kreditnih točk glede na obseg posameznih aktivnosti (npr.; Univerzitetno prvenstvo v badmintonu – 4 športno-kreditne točke). Za vsako aktivnost bodo najkasneje 10 dni pred izvedbo objavljena natančna navodila in ustrezna obvestila na internetni oglasni deski. Prosimo vse športnike in tiste študente, ki bi želeli nastopiti na Univerzitetnih športnih prvenstvih Univerze v Ljubljani naj se v mesecu oktobru oglasijo na govorilnih urah.

Program je sestavni del dejavnega sožitja študentov, učiteljev in drugih pripadnikov univerze z namenom sodelovanja znotraj fakultet in univerz.

Sodelujemo v programu S športom je življenje lepše! –Sokolska zveza Slovenije in Študentski fitnes – Fitnes zveza Slovenije

Dejavnosti društva podpirajo ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče STIKS in Študentski Kampus.

SZS FB naslovnica