ŠD FKKT

 

 

ŠD FKKT Športno društvo FKKT športno društvo fkkt športno društvo fakultete zakemijo in kemijsko tehnologijo

ŠPORTNO DRUŠTVO FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Program Športnega društva Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (ŠD FKKT) se lahko v delih in na način, ki ga predhodno odobrita učitelja predmetov Športna vzgoja in Šport in zdravje, izvaja in priznava tudi kot program obeh omenjenih predmetov na fakulteti. Poleg tega je program  ŠD FKKT namenjen tudi tistim študentom, katerim obseg vadbe pri predmetih Športna vzgoja in Šport in zdravje dve uri tedensko ne zadošča oziroma tistim študentom, ki sploh nimajo vpisanega enega od obeh omenjenih predmetov. Program je namenjen tudi zaposlenim na fakulteti.

Program vsebuje:

 • Strokovno vodene skupinske vadbe in fitnes (skupinska funkcionalna vadba in fitnes – vodena in samostojna vadba). Vadba bo potekala v Univerzitetni športni dvorani v Rožni dolini, Svetčeva ulica 11, 1000 Ljubljana. Vadba se bo začela po predhodnih prijavah (https://popr.uni-lj.si) s ponedeljkom 16. oktobra 2023 in bo potekala ves čas do 30. maja 2024 (razen v času zimskega izpitnega obdobja).
 • Športne aktivnosti v naravi, ki jih samostojno organizira ŠD FKKT s sodelovanjem športnih učiteljev FKKT, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Študentske organizacije FKKT. Program poteka v obliki enodnevnih in večdnevnih aktivnosti, ki se kot obisk pri predmetih Športna vzgoja in Šport in zdravje tudi  vrednotijo z ustreznim številom prisotnosti, in sicer odvisno od njihovega obsega. Za vsako športno aktivnost bodo v ustreznem času pred izvedbo objavljena natančna obvestila in ustrezna navodila na internetni oglasni deski.
 • Prvenstva Univerze v Ljubljani, meduniverzitena in mednarodna tekmovanja (tekmovalni program)

Program strokovno vodenih skupinskih vadb in fitnesa

Vodena skupinska vadba bo potekala v Univerzitetni športni dvorani v Rožni dolini, Svetčeva ulica 11, 1000 Ljubljana.

Skupinska funkcionalna vadba

Torek 17.30-18.30 Univerzitetna športna dvorana

Sreda 18.30-19.30 Univerzitetna športna dvorana

Sreda 20.00-21.00 Univerzitetna športna dvorana

Petek 07.45-08.45 Univerzitetna športna dvorana

 

Fitnes (vodena in samostojna vadba)

Torek 21.00-22.30 Univerzitetna športna dvorana

Sreda 18.00-19.30 Univerzitetna športna dvorana

Sreda 19.30-21.00 Univerzitetna športna dvorana

Petek 07.30-09.00 Univerzitetna športna dvorana

 

Vadba se bo začela s ponedeljkom 16. oktobra 2023 in bo potekala ves čas do 30. maja 2024 (razen v času zimskega izpitnega obdobja).


 

Okvirni program in koledar športnih aktivnosti v naravi ŠD FKKT

Športne aktivnoasti v naravi bomo izvedli v sodelovanju s ŠD FKKT. V študijskem letu 2023/24 okvirno načrtujemo sledeče športne aktivnosti.

 • Bowling (oktober – maj)/1 prisotnost.
 • Motivacijski vikend – oktober/2 prisotnosti.
 • Pohodniški izleti v sredogorje – ob sobotah v dopoldanskem času (Šmarna gora, Dobrča, Pohod od Litije do Čateža, Trdinov vrh, Vrh Staneta Kosca nad Rašico, Nanos, Tošč, Lubnik, Krim, Pot ob ŽICI (oktober – maj) – po predhodni objavi/2 oz. 3 prisotnosti (odvisno od dolžine pohodniškega izleta).
 • Enodnevni smučarski izlet (tudi nočni) – december ali januar oziroma februar ali marec/2 oz. 3 prisotnosti (odvisno od vsebine smučarskega izleta).
 • Enodnevni sankaški izlet – december ali januar oziroma februar ali marec/2 oz. 3 prisotnosti (odvisno od vsebine sankaškega izleta).
 • Športne aktivnosti za zaposlene na fakulteti (skladno z njihovimi interesi in finančnimi zmožnostmi).

Nekatere od navedenih športnih aktivnosti bodo s strani Športnega društva FKKT, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Študentske organizacije FKKT tudi subvencionirane.


 

Prvenstva Univerze v Ljubljani, meduniverzitetna in mednarodna tekmovanja (tekmovalni program)

 • Tekmovalni program obsega:
  • Prvenstva Univerze v Ljubljani, ki jih organizira Športna zveza Univerze v Ljubljani (program je namenjen je predvsem tistim študentom, ki želijo  organiziran športno-rekreacijski trening dopolniti s tekmovanji). Študentje (gre predvsem za še aktivne in bivše tekmovalce v različnih športnih panogah) zastopajo fakulteto kot reprezentanca na omenjenih tekmovanjih. Tekmovanja potekajo v moštvenih športnih panogah  in potekajo skozi večino študijskega leta (november – maj). Tudi ta program je vrednoten z ustreznim številom prisotnosti glede na obseg posameznih aktivnosti (npr.; Univerzitetno prvenstvo v badmintonu – 2 prisotnosti). Za vsako aktivnost bodo v ustreznem času pred izvedbo objavljena natančna navodila in ustrezna obvestila na internetni oglasni deski. Prosimo vse športnike in tiste študente, ki bi želeli nastopiti na Univerzitetnih športnih prvenstvih Univerze v Ljubljani naj se oglasijo na govorilnih urah na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, kabinet K1.032 (1AB/1032), vsako sredo od 11.00 – 12.00 (v mesecu oktobru 2022), ostale mesece pa kadarkoli po predhodnem dogovoru (matej.jamnik@fkkt.uni-lj.si).
  • Meduniverzitetna in mednarodna tekmovanja (evropska in svetovna univerzitetna tekmovanja ter univerziade), ki jih organizira Slovenska univerzitetna športna zveza.

  Program je sestavni del dejavnega sožitja študentov, učiteljev in drugih pripadnikov univerze z namenom sodelovanja znotraj fakultet in univerz.

Sodelujemo v programu S športom je življenje lepše! –Sokolska zveza Slovenije in Študentski fitnes – Fitnes zveza Slovenije

Dejavnosti društva podpirajo ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče STIKS in Študentski Kampus.

SZS FB naslovnica