ŠS FKKT

 

SŠ FKKT

Študentski svet (ŠS) je organ fakultete, ki ga sestavljajo samo študenti.  Njegova naloga je, da zastopa študente v organih fakultete, pripravlja študentska mnenja o pedagoških delavcih,  skrbi, da se med študijem ne kršijo pravice študentov. Njegova pomembna vloga je tudi zastopanje ŠS-ja univerzitetnem nivoju, kjer ga zastopata njegov predsednik in podpredsednik. Poleg tega Študentski svet organizira tudi tradicionalno Brucovanje FKKT,  udeležbo na športno-znanstvenem tekmovanju Tehnologijadi in Tradicionalni FKKT piknik. S Študentsko organizacijo (ŠO) FKKT organizira tudi vsakoletne večdnevne strokovne ekskurzije, skupaj s ŠS in ŠO FRI pa Dobrodelne dneve in še kaj.

Za več informacij nas lahko kontaktirate preko e-maila: ssvet.fkkt@gmail.com

Svet se sestaja na rednih mesečnih sejah, že vmes pa se po potrebi dobijo tudi posamezne delovne skupine. Sestavljajo ga predstavniki in podpredstavniki vseh letnikov vseh študijskih smeri.

Predsednik Študentskega sveta UL FKKT: 

David Ribar, 1. letnik II. stopnja Kemija

Podpredsednik Študentskega sveta UL FKKT:

Primož Rajšp, 2. letnik I. stopnja Tehniška Varnost

Tajnica Študentskega sveta UL FKKT:

Špela Pok, 1. letnik II. stopnja Kemija

 

Razpis volitev v Študentski svet Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL

Z dnem 15. 10. 2021 objavljamo Razpis volitev v Študentski svet Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL.

Z dnem 29. 10. 2021 objavljamo Poročilo Volilnega odbora o izidu glasovanja na volitvah članov študentskega sveta UL FKKT in Potrditev članov in namestnikov članov v Študentski svet UL FKKT.